Siding ve Siding Firmaları

Siding dış kaplama veya evin kaplama su döken ve hava etkilerini korumaz anlamına da gelmektedir. Siding yatay veya dikey Komiteleri kurulların (birçok ülkede weatherboarding gibi), zona hastalığı veya levha malzemeleri bilinen oluşabilir.