ısı yalıtımı

ısı yalıtımı Sağlıklı yaşam koşullarının yaratılması, yakıt tüketimlerini azaltarak; kullanıcının düşük yakıt masrafları ile sistemini işletmesinin ve dolayısıyla hava kirliliğinin azaltılmasının sağlanması, binanın iç ve dış etkenlerden korunarak ömrünün uzatılması amacıyla; yapı bileşenleri üzerinden, farklı sıcaklıktaki iki ortam (dış hava – yaşanan mahaller) arasındaki ısı geçişini azaltmak için yapılan işlemlere ısı yalıtımı denir. Dosya İndir

İzolasyon, İzolasyon Nedir

İzolasyon, herhangi bir izolasyon malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir. İzolasyon malzemelerinin çeşitli tipleri vardır: Ses İzolasyonu Isı izolasyonu Isı izolasyonu dair teknikler oldukça gelişmiştir. Ve Türkiye’de de yeterince çeşitleri bulunmaktadır…